Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Wójt Gminy Izbicko informuje, iż Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu  zakończyło prace nad projektami Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla obszaru Powiatu Strzeleckiego. W związku z powyższym materiały w postaci projektów dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze gminy Izbicko zostały wyłożone do zapoznania się przez właścicieli lasów z ich zapisami.
    Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
   Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.), w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
    Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest pan Tomasz Lisowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948

                                                                                                                      Brygida Pytel
                                                                                                                           /  -  /
                                                                                                                       Wójt Gminy