Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich informuje, że  pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju ruszyła kolejna, letnia edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja prowadzona jest w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

   Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie przeprowadzania akcji „Weź paragon”  podejmowane będą działania mające na celu nie tylko sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów, ale również działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz  rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci.

Warto przypomnieć, że klient biorąc paragon:

- wie dokładnie ile i za co płaci,

- ułatwia sobie porównywanie cen,

- może łatwiej dochodzić swoich praw, reklamując wadliwe towary i usługi,

- ma gwarancję, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji,

- ma pewność, że zapłacony przez niego w cenie towaru lub usługi, podatek zostanie

przekazany do budżetu państwa, a przez to ma wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne,

- zmniejsza szarą strefę.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja "Weź paragon" zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.

 

                                                                                             Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                                 w Strzelcach Opolskich