Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Op. informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia  25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914 ze z zm.) w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać w siedzibie stacji lub na stronie internetowej www.pssestrzelce.pis.gov.pl  

- w zakładce: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Op./ Komórki organizacyjne/ Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku/ Formularze.         

We wniosku należy podać zakres i wielkość produkcji, rodzaj produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało  wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1  i art. 104 ust. ww. ustawy.