Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

 Prowadzisz aktywne działania w obszarze pracy twórczej, kulturalnej, społecznej bądź zawodowej?

Podziel się swoimi doświadczeniami, opisz swoje przeżycia i weź udział w konkursie!

 

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody! Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w grudniu 2014 roku. Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Dodatkowo z autorami najciekawszych prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELE KONKURSU:

Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością.

Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:

Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”

drogą pocztową na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub

drogą elektroniczną na adres: , w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu).

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami)

do dnia 06.10.2014 roku.

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Piechowicz-Witoń,

Elżbieta Kucharska,

Tel. 77 466 21 39

 

PARTNER WSPIERAJĄCY:

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

PATRIONAT  MEDIALNY:

Nowa Trybuna Opolska

Radio Opole

Radio DOXA

TVP OPOLE

ORGANIZATOR:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, www.ocwip.pl

 

PDFulotka_2014.pdf (430,85KB)

DOCRegulamin konkursu.doc (783,50KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (770,50KB)

DOCOświadczenie.doc (767,50KB)