Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informuje o uruchomieniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany jest dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich realizowanych przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy jak i organizacje pozarządowe.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia, tj. od 2000 roku sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a od XII edycji honorowy patronat nad konkursem objął Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny nad konkursem sprawują m.in.: Telewizja Polska S.A. oraz redakcje: „Agro Serwis”, Gospodarz.pl - Twój portal rolniczy, „Bank i Rolnictwo”, magazyn „Farmer” i „Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika”, „Nowe Życie Gospodarcze”. Tradycyjnie współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, „Agrobroker” – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”.

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, co skutkuje ograniczeniem bezrobocia oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Konkurs promuje również małe firmy rodzinne, których celem jest nie tylko zysk ale harmonia celów biznesowych i życiowych.

Przedsięwzięcia te odgrywają ważną rolę w stabilnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach inicjatywy Leader, czy też środki na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

DOCregulamin_SnaS_XV.doc (717,50KB)

DOCkarta zgłoszenia_XV.doc (73,50KB)

PDFplakat.pdf (255,23KB)