Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

                                                                OGŁOSZENIE !

                                         Zgodnie z decyzją nr HK/TN-43360-21-6/14
                                                   Państwowego Powiatowego
                                     Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,

                                                   Zakład Gospodarki Komunalnej

                                              i Wodociągowej w Izbicku informuje,

                                             że woda jest bezpieczna dla ludzi
                                                   
   i nadaje się do spożycia.

 

                                                Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                             i Wodociągowej w Izbicku