Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    W miniony czwartek w Łosiowie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „W przyjaźni z naturą – Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” , którego organizatorem  był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, wspólnie z KRUS i ARR w Opolu.  Pierwsze miejsce w konkursie (równorzędne) zajęło Gospodarstwo Rolne Państwa Renaty i Józefa Smuda z Ligoty Czamborowej, z czego niezmiernie się cieszymy. Celem konkursu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych poprzez użytkowanie gruntów w sposób niepogarszający ich jakości, ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami wynikającymi z działalności prowadzonej w gospodarstwie, zapewnienie dobrostanu zwierząt i wytwarzanie produktów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt.

Państwo Renata i Józef Smuda są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 50 ha, z czego 26 ha to grunty orne zaś 24 ha użytki zielone. Uprawiają kukurydzę, żyto, mieszanki zbożowe i ziemniaki, chów bydła odbywa się w cyklu zamkniętym. Bydło utrzymywane jest w oborze uwięziowej, ściołowej na płytkiej ściółce. Obora jest zmechanizowana, usuwanie odchodów mechaniczne, na płytę gnojową. Dojenie krów też odbywa się mechaniczne.

Gospodarstwo uczestniczy w programie „Ochrona gleb i wód”: międzyplon ozimy – żyto ozime i międzyplon ścierniskowy oraz korzysta z funduszy unijnych, realizując program „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W czwartkowym podsumowaniu konkursu uczestniczył z-ca wójta Grzegorz Koprek, który złożył gratulacje i wręczył nagrodę Państwu Smuda.

 

Państwu Renacie i Józefowi Smuda

gratulujemy zajęcia I miejsca w konkursie

oraz wzorowego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy na roli.

 

 

Zdjęcia z archiwum OODR w Łosiowie

 

Zdjęcia z archiwum UG w Izbicku