Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

DOCZarządzenie- Konkurs ofert na 2015r.doc (53,00KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku poprzez wsparcie w zakresie:

 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Nazwa zadania: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

 

DOCZARZĄDZENIE Nr OR - powołanie komisji konkursowej.doc (60,50KB)

DOCZałączniki -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,sprawozdanie,umowa-2.doc (96,00KB)