Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Izbicko
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
W związku z powyższym Gmina Izbicko planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.
W związku z powyższym Gmina Izbicko ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 29 grudnia 2014 do 20 lutego 2015 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.izbicko.pl, wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2).
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Gminy w Izbicku, w pok. nr 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                 /  -  /

                                                                                                           Brygida Pytel

DOCWNIOSEK.doc (27,00KB)

DOCZałącznik Nr 1.doc (23,50KB)