Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     KRAJOWE KONSORCJUM SZKOLENIOWE w składzie: Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o., Polski Związek Producentów Kukurydz ZAPRASZA ROLNIKÓW Z TERENU WOJ. OPOLSKIEGO DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony. Szkolenia planowane są w terminie od 23.01.2015r. do 15.04.2015r. Wykładowcami będą pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Program szkoleń jest zgodny z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 maja 2013r. i obejmuje 7 godzin zajęć stacjonarnych z uwzględnieniem elementów praktycznych wykorzystania opryskiwacza polowego. Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie kursu urzędowe zaświadczenie o jego ukończeniu, które zachowuje ważność przez 5 lat i jest jednocześnie dokumentem wymaganym i kontrolowanym przez odpowiednie służby, takie jak: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kurs może zostać zorganizowany w danej Gminie w przypadku zebrania grupy 20-30 Rolników z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zainteresowanych kursem Rolników z Gminy Izbicko, prosimy o kontakt -  tel.: 77 4617221 wew.128.