Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami takimi jak: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna.  W tych dniach osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz w/w przedstawicieli, którzy będą pełnić dyżury. Dyżury te odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800, w sobotę od 1000 do 1300. Lista podmiotów, w których można uzyskać informacje i adresy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6778,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html