Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Od 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy:

∙ Prawo o aktach stanu cywilnego,
∙ Ustawa o dowodach osobistych,
∙ Ustawa o ewidencji ludności.
W związku z wprowadzeniem w życie ww. ustaw zmieniają się niektóre zasady dotyczące obsługi obywateli w zakresie akt stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz meldunków. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12939,Obywatelu-od-1-marca-czekaja-cie-zmiany-w-urzedach.html

Z uwagi na równoczesne wdrożenie z dniem 1 marca 2015 r. ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego do obsługi obywateli – Systemu Rejestrów Państwowych, informujemy o możliwości wystąpienia czasowych trudności w sprawnej obsłudze klientów, które mogą wynikać z niemożliwych do przewidzenia problemów technicznych.