Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

                          Szkolenie informacyjne z zakresu zasad przyznawania

                                 płatności bezpośrednich w latach 2015-2020,

                                       odbędzie się w Urzędzie Gminy w Izbicku

                                                                (sala narad)

                                           w dniu 05 marca 2015r. o godz. 1000