Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku ogłasza konkurs ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r. Więcej informacji o konkursie ofert: http://bip.izbicko.pl/1264/200/oglaszenie-o-konkursie-ofert-na-stanowisko-referenta-ds-swiadczen-rodzinnych-w-osrodku-pomocy-spolecznej-od-dnia-1-kwietnia-2015r.html