Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przystępuje do realizacji cyklu szkoleń  Innowacyjny gospodarz”. Szkolenie skierowane są do rolników, doradców rolniczych, członków Lokalnych Grup Działania, nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W pierwszym dniu szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne. W drugim dniu odbędą się zajęcia warsztatowe w gospodarstwie. Liczba uczestników jednego szkolenia wynosi maksymalnie 35 osób. UWAGA !!! Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu cyklu „Innowacyjny gospodarz”

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
 http://cdr.gov.pl/szkolenia-mainmenu-82/1617-innowacyjny-gospodarz-cykl-dwudniowych-szkolen-stacjonarno-warsztatowych