Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uprzejmie zaprasza zarządców budynków, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Aglomeracji Opolskiej na spotkanie  informacyjne w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które odbędzie się 18 maja bieżącego roku o godzinie 1000  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (ul. Horoszkiewicza 6 w Opolu).

Tematyka spotkania:

  1. Ogólny zakres Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nawiązaniu do wymagań wynikających z uregulowań prawnych.
  2. Różnice pomiędzy PGN a SEAP.
  3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE– omówienie celów, zakresu projektu ze wskazaniem grup docelowych.
  4. Przykłady dobrych praktyk.
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 14 maja bieżącego roku (pod numerem telefonu 77/54 17 933 lub pocztą elektroniczną: .