Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Urząd Gminy w Izbicku informuje, iż w dniu  12* maja 2015r. odbędzie się GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH  Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ogłoszenie alarmu:

- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Odwołanie alarmu:

- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

*termin zapasowy został wyznaczony na 13 maja 2015 r.