Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2015 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Więcej informacji o programie znajduje się w niżej załączonej ulotce.

PDFAktywny Samorząd - ulotka po zmianach.pdf (190,85KB)