Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Uprzejmie informujemy, że w miesiącach czerwiec – lipiec 2015r. na terenie całego kraju realizowane są ankietowe badania rolnicze. Urząd Statystyczny w Opolu w wyżej wymienionych miesiącach przeprowadza badania statystyczne z zakresu rolnictwa: -czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR), badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZWB), badanie pogłowia świń (formularz R-ZWS), koniunktura w rolnictwie (formularz AK-R). Badania są realizowane w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Udział w badaniach mogą Państwo wziąć poprzez: rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, bezpośrednią rozmowę z ankieterem statystycznym. Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami. Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu pod numerem telefonu: 510 993 215, e-mail: A.Jaworska2@stat.gov.pl.

PDFStatystyczne Badania Rolnicze.pdf (324,03KB)