Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na terenie województwa opolskiego wzięło udział 17 gospodarwtw, które podlegały ocenie komisji konkursowej.

Podstawą oceny gospodarstw były stwierdzone w nich zagrożenia .Komisja regionalna i wojewódzka odnotowały zagrożenia w “Arkuszach oceny gosposdarstw”.

Przy ocenie brane były pod uwagę:

 • ład i porządek w obrębie podwórz, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospdarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 • estetyka gospodarstw.

Komisja regionalna przeprowadziła wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu i dokonała ich oceny. Sporządzono dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatkowych elementów oceny gospodarstwa: estetyki i udogodnień zwiększających bezpieczeństwo i higienę pracy, wykonanych przez właścicieli gospodarstw.

Na podstawie w/w elementów oceny gospodarstw rolnych komisja wyłoniła 3 najbezpieczniejsze gospodarstwa, które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Natomiast Komisja Wojewódzka w składzie :

 1. Jan Krzesiński – Dyrektor OR KRUS w Opolu (przewodniczący)
 2. Ewelina Nowek – Starszy Inspektor ds. prewencji OR KRUS w Opolu (sekretarz)
 3. Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
 4. Katarzyna Szwedziak – dr hab.inż. Politechniki Opolskiej
 5. Agnieszka Zagola – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Opolu
 6. Herbert Czaja – Prezes Izby Rolniczej w Opolu
 7. Danuta Bajak – Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu
 8. Tomasz Białaszczyk – DyrektorAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 9. Bernard Dembczak – Przewodniczący Związku Śląskich Rolników
 10. Tadeusz Zdebik – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

przeprowadziła wizytacje 3 najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonionych w etapie regionalnym konkursu. Dokonała oceny tych gospodarstw i wyłoniła jedno najbezpieczniejsze gospodarstwo, które będzie reprezentować województwo opolskie na etapie centralnym konkursu.

Jest to gospodarstwo Państwa Beaty i Antoniego Nocon z Rozmierzy – I miejsce

Gospodarstwo o powierzchni 84 ha, produkcja roślinno-zwierzęca (bydło mleczne ok. 230 szt.)

II miejsce zajęli Państwo Maria i Andrzej Pielok z Kościelisk.

Gospodarstwo o powierzchni 105 ha, produkcja roślinno-zwierzęca (trzoda chlewna 2100 szt. w cyklu rocznym)

III miejsce Państwo Sylwia i Andrzej Janczyszyn z Rożniątowa.

Gospodarstwo o powierzchni 65 ha, produkcja roślinno-zwierzęca (trzoda chlewna w cyklu zamkniętym 80 szt.)

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło podczas Wystawy Rolniczej OPOLAGRA w dniu 12 czerwca 2015r.

Jednocześnie informuję, że został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!”. W tegorocznej V edycji wzięło udział 759 uczniów z 79 szkół.

Najpiękniejsze prace plastyczne dzieci można było obejrzeć przy stoisku KRUS.

Laureaci tegorocznej edycji

w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)

I miejsceKinga Kubiciel - Klasa I,  Publiczna Szkoła Podstawowa, Kościeliska, pow. oleski

Dodatkowo Centralna Komisja Konkursowa KRUS przyznała wyróżnienie dla pracy Kingi Kubiciel.

II miejsceMichał Procajło -Klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa, Lipowa 79, pow. brzeski

III miejsceKamil Filla - Klasa III, Szkoła Podstawowa, ul.Parkowa 4 Dąbrowa, pow. namysłowski

w  II grupie wiekowej (klasy 4 – 6)

I miejsceŻaneta Pierzchała - Klasa IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kałków 61A, pow. nyski

II miejsceJakub Kołacha - Klasa VI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Styczniowa 7 Praszka, pow.oleski

III miejsceEwa Gabor - Klasa IV, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Strzelecka 39 Gogolin, pow. krapkowicki

Ponadto warto nadmienić, iż w I edycji Konkursu uczennica Szkoły Podstawowej w Rozmierze Ewa Glik zajęła I miejsce na szczeblu centralnym w grupie wiekowej 4-6 natomiast w III edycji Konkursu uczennica Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim Julia Nowak zajęła I miejsce na szczeblu centralnym w grupie wiekowej 0-3.

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz konkursu plastycznego serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

                                                

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                                 Jan Krzesiński

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                              OR KRUS w Opolu

 

DOCartykuł.doc (1,43MB)