Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

           W trzecią niedzielę czerwca Gmina Izbicko powitała gości Międzynarodowych Tygodni Wędrówek, którzy przybyli z Florstadt w Niemczech oraz Peleneuf-Val-Andre we Francji, naszych miast partnerskich. Ten dzień minął pod znakiem powitań i poczęstunków. Uczestnicy wędrówek nowy tydzień rozpoczęli wycieczką do Opola. Do południa nasi goście mogli zasmakować starowiejskiego życia w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Następnym punktem wyprawy była wyspa Pasieka i opolski rynek.

            Wtorek uświetnił pobyt na Górze Świętej Anny. Goście zostali uraczeni ciekawą historią annogórskich Franciszkanów, zobaczyli Rajski Plac, rozpościerający się z niego widok opolszczyzny, Grotę Lurdzką, amfiteatr, Pomnik Czynu Powstańczego oraz Muzeum Czynu Powstańczego. W drodze powrotnej  wędrownicy zwiedzili jeszcze Izbę Tradycji Lotniczej w Ligocie Dolnej, po czym udali się do Kamienia Śląskiego by zobaczyć Sanktuarium Świętego Jacka, pałac i powstały przed kilku laty Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Wieczór minął pod znakiem śląskiej tradycji kroszonkarstwa w czym nasi goście brali czynny udział. Byliśmy zdumieni ich zapałem i sumiennością w wykonywaniu kroszonek.

            Środa upłynęła w granicach naszej Gminy. Rano Goście udali się do izbickiej podstawówki, gdzie uczyli się wyrobu tradycyjnego kołocza śląskiego. W czasie jego wypieku zwiedzili szkołę. Po przygotowanym przez siebie poczęstunku, powędrowali w kierunku pałacu, a następnie do lokalnej firmy Blattin w Siedlcu. Wieczorem wszyscy już rozmawiali w języku polskim dzięki lekcjom przeprowadzonym przez Panią Danutę Cholewę.

            Czwartek był dniem cofnięcia się w czasie. Do południa królowała prehistoria w Juraparku w Krasiejowie. Z tego wyjazdu grupa szczególnie zapamięta jednak wizytę w oceanarium gdzie chwilę grozy, a potem sporą dawkę śmiechu zapewniła ruchoma kładka. Później Goście zostali przeniesieni w czasie do zaledwie kilku wieków wstecz  w Izbie Śląskiej w Szkole Podstawowej w Otmicach. Tam zostali oczarowani naszą śląską kulturą i sztuką ludową.

            Piątek został rozpoczęty akcentem religijnym w Kościele Klasztornym dawnego Opactwa Cystersów w Jemielnicy. Kolejno, pozostając w tematyce religijnej, goście pojechali do Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej. Tam mogli zobaczyć pomniejszone modele zwiedzonego już prędzej Sanktuarium Świętej Anny, inne polskie najważniejsze budowle sakralne oraz ich rodzime największe katedry. Tego dnia odbyła się również uroczysta kolacja podsumowująca tydzień wędrówek  z udziałem Pani Wójt Brygidy Pytel i takimi atrakcjami jak występ chóru „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny” oraz  konkurs pod tytułem „Jak dobrze poznałeś województwo Opolskie”, zaś wieczorem odbyła się zabawa taneczna.

            W sobotę odbyły się warsztaty robienia wianków świętojańskich, które wieczorem zostały puszczone rzeką podczas obchodów Nocy Świętojańskiej w Grabowie.

            Niedziela była dniem zamknięcia projektu i odjazdu naszych gości. Mamy nadzieję, iż nasi goście zapamiętają Międzynarodowy Tydzień  Wędrówek bardzo mile i z dużym entuzjazmem będą go wspominać.

 

Autor tekstu: Agnieszka Wacławczyk