Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

Numer wpisu                                      

3/2012

Zakres przedmiotowy wniosku                 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku (Utrata)

Znak sprawy

OŚ.6132.3.2012

Data złożenia

18.01.2012 r.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

Ul. Moniuszki 7

47-100 Strzelce Opolskie

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Izbicko

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

Brak