Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    W związku z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami utrzymującymi się na terenie Gminy Izbicko, jak również w oparciu o sygnały napływające od rolników oraz sołtysów terenu Gminy dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych brakiem opadów, a także w oparciu o monitoring suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych, które będą mogły być rozpatrywane przez stosowne komisje Wojewody Opolskiego. Wnioski można składać na adres Urzędu Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko lub w sekretariacie Urzędu w terminie do 31 sierpnia br.

 

Wniosek do pobrania

DOCWniosek - susza 2015.doc (158,50KB)
                                                                                                         

 

                                                                                                  Z-ca Wójta

                                                                                              Grzegorz Koprek