K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

    W minionym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się konferencja poświęcona przeznaczeniu pieniędzy z Unii Europejskiej w nowym rozdaniu, podczas której Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wręczył Pani Wójt Brygidzie Pytel podziękowanie za efektywne wykorzystanie środków europejskich w poprzednich okresach finansowania. Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż tylko Ujazd i Izbicko zostały uhonorowane z naszego powiatu.

 

Wyróżnienie.jpeg