Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    W dniu piątego października br. w Teatrze Kochanowskiego w Opolu obchodzono 25-lecie powstania  samorządów i współpracy zagranicznej województwa. Podczas uroczystości uhonorowani odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z naszej gminy zostali: Pani Teresa Salbierz – ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, Pan Jacek Sleziona – SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI oraz Pani Urszula Koik – BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI. Osoby te wiele zrobiły dla naszej gminy i lokalnej społeczności dlatego ich starania zostały docenione.

Teresa Salbierz – ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Teresa Salbierz swoją pracę zawodową rozpoczęła 1 kwietnia 1978 roku na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbicku, gdzie pracuje do chwili obecnej. Jako bibliotekarz stworzyła Bibliotekę oraz filie biblioteczne w Siedlcu i w Boryczy miejscem chętnie odwiedzanym przez czytelników różnych grup wiekowych. Pozyskuje czytelników bogatą ofertą nowości książkowych dzięki otrzymywanym funduszom samorządowym. Czynnie uczestniczy w propagowaniu dorobku literackiego pisarzy poprzez organizowanie spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji bibliotecznych, przysposobienia czytelniczego wystaw. Dzięki inicjatywom Pani Teresy Bibliotekę w Izbicku odwiedziło spore grono pisarzy tj.: Barbara Gawryluk, Jan Goczoł, Barbara Kosmowska, Grzegorz Kasdepke, Tomasz Trojanowski, Wojciech Widłak, Beata Ostrowicka, Wiesław Drabik, Wioletta Piasecka, Liliana Fabisińska, Joanna Olech. Prowadząc pracę kulturalno-oświatową współpracuje z instytucjami działającymi na terenie Gminy Izbicko. Sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem wypełnia zadania, które nakłada na nią sprawowane stanowisko. Pogodna, zawsze uśmiechnięta i chętna do niesienia pomocy. Współorganizatorka wielu gminnych imprez. Z dużym zaangażowaniem wspomaga wiele działań mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy.

Jacek Sleziona – SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Pan Jacek Sleziona urodził się i mieszka w Siedlcu. Był sołtysem wsi Siedlec 17 lat, do Rady Sołeckiej należał od 25 lat. Jest radnym Rady Gminy Izbicko VII kadencję. W II kadencji był członkiem Zarządu Gminy. W III i IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Wykazuje się niezwykłą dynamicznością działania, kreatywnością oraz kompleksowym spojrzeniem na problemy swojej wsi oraz organizacji działających na terenie sołectwa Siedlec.  Do swoich inicjatyw potrafi przekonać zarówno wieś jak i samorząd gminy. Z dużym zaangażowaniem wspomaga wiele działań mających na celu zapewnienie lepszego poziomu życia lokalnej społeczności oraz działań mających na celu zapewnienie lepszego poziomu życia lokalnej społeczności oraz działań związanych z poprawą estetyki swojego sołectwa. Potrafi skupić wokół siebie mieszkańców i zachęcić ich do społecznych działań na rzecz wsi. Podczas sprawowania przez niego funkcji sołtysa wieś Siedlec w dużym stopniu zmieniła pozytywnie swój wizerunek. Był inicjatorem wielu imprez wiejskich, które wypromowały wieś Siedlec: Gminne Dożynki, Gminny Dzień Dziecka i Gminny Dzień Strażaka. Był także inicjatorem wstąpienia sołectwa do programu „Odnowa Wsi” w 1999r. W tym programie w konkursie „Piękna Wieś Opolska” wypromował wspólnie z mieszkańcami swoje sołectwo. Podjął się organizacji wielu czynów społecznych, które wykonano przy udziale mieszkańców: budowa chodnika 2500 m, co stanowi 75% prac,  przebudowa obiektu szkolnego w budynek przedszkola, rozbudowa remizy strażackiej i klubu wiejskiego wraz z całym zapleczem   służących wszystkim organizacjom działającym na terenie sołectwa,  budowa placu rekreacyjno – sportowego, położenie w 100% asfaltu do każdej posesji. Najważniejszą jednak jego inicjatywą była przebudowa budynku przedszkolnego w dużą kaplicę wiejską. Za wszystkie czyny społeczne, które zmieniły wizerunek wsi, Siedlec został uhonorowany przez Wojewodę Opolskiego tytułem „Piękna uporządkowana wieś opolska”. Pozyskał również środki na rozbudowę świetlicy w Fundacji polsko-niemieckiej, w kwocie 50 tyś. Od 35 lat jest członkiem Zarządu i działaczem OSP w Siedlcu. Pełni także funkcję trenera młodzieżowych drużyn sportowo-pożarniczych. W latach 80-tych był członkiem LZS w Siedlcu. Na terenie wsi zachowała się tradycja wodzenia niedźwiedzia i palenie żuru, której organizacji przewodzi i inicjuje grupę do zachowania tej tradycji. Wielki społecznik cieszący się ogromnym uznaniem i szacunkiem społeczności, czego wyrazem są przyznane mu odznaczenia: Zasłużony Opolszczyźnie, Zasłużony dla Zakładu, Zasłużony dla Gminy. Był inicjatorem wsi w gminnym, społecznym komitecie telefonizacji Gminy Izbicko. Jest współorganizatorem licznych kontaktów zagranicznych, które przynoszą Gminie wiele wymiernych efektów w sferze gospodarczej, jak i  kulturalnej.

Urszula Koik – BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

Pani Urszula Koik swoją pracę w samorządzie rozpoczęła w 1994r., będąc członkiem rady sołeckiej miejscowości Suchodaniec. Radną Gminy Izbicko została wybrana w 1998r. i jest nią do nadal. Od tego również roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej i była członkiem komisji Budżetu, Rozwoju i Planowania Przestrzennego, której przewodnictwo objęła w 2002r. i pełni go do dziś. W drugim półroczu 2000 roku została wybrana sołtysem i pełniła tę funkcje do końca stycznia 2015r. (z półtoraroczną przerwą w latach 2006-2007). Lokalna działaczka, inicjatorka wielu przedsięwzięć sołeckich. Otwarta na problemy społeczności wiejskiej, bardzo lubiana przez co umiejąca zjednoczyć mieszkańców i zachęcić do działania. Wykazuje się kreatywnością, kompleksowym spojrzeniem na problemy wsi Suchodaniec oraz organizacji i stowarzyszeń działających na ternie gminy. Z wielkim zaangażowaniem wspomaga działania mające na celu poprawienie jakości życia społeczności wiejskiej. Inicjatorka wielu imprez wiejskich dbająca o rozwój kulturalny zarówno sołectwa jak i gminy. Podczas sprawowania przez nią funkcji sołtysa wieś Suchodaniec zmieniła pozytywnie swój wizerunek. Wielka działaczka i społecznik.

Inicjatorka utworzenia świetlicy wiejskiej w Suchodańcu, stale współpracuje ze świetlicową organizując wspólne spotkania dla seniorów, kobiet i młodzieży. Jako sołtys organizowała festyny rodzinne oraz była współorganizatorem dożynek gminnych. W swojej miejscowości utworzyła grupę osób tworzących piękne korony dożynkowe aby zachować dla młodzieży tę cenną umiejętność. Doprowadziła do zagospodarowania terenu wokół świetlicy na miejsce wypoczynku i rekreacji oraz placu zabaw dla dzieci i młodzieży.

 

Pani Teresie Salbierz, Panu Jackowi Sleziona i Pani Urszuli Koik

serdecznie gratulujemy tak zacnego wyróżnienia,

na które swoją postawą z całą pewnością sobie zasłużyli.