Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

         Celem ustawowym prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działalności na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników jest prowadzenie wszechstronnej działalności prewencyjnej, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a w konsekwencji zmniejszyć ilość wypadków.

      Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. Specyfiką pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem na hałas, drgania mechaniczne i zapylenie. Bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w rolnictwie zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy. Kasa od wielu lat zachęca rolników do stosowania w praktyce zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Stan bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS uległ znacznej poprawie. Świadczy o tym spadek w ostatnich latach liczby wypadków zgłaszanych do KRUS.

Do końca października 2015r. do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu zgłoszonych zostało 300 wypadków, w tym dwa wypadki śmiertelne. Jest to o 14 zdarzeń mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Najczęstszą przyczyną urazów są upadki osób – 46,15% oraz pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń – 13,36%.

W wypadkach śmiertelnych zgłoszonych do OR KRUS w Opolu zginęły dwie osoby wskutek wywrócenia się ciągników.

Aby nieszczęśliwych zdarzeń było jak najmniej, KRUS prowadzi szereg działań oraz programów profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości rolników oraz osób zamieszkujących i przebywających na terenie gospodarstw rolnych, szczególnie najmłodszych.

Jednym z realizowanych, na skalę całego kraju, działań jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, który przebiegał w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”. W organizowanym po raz piąty konkursie ogromny sukces odniosła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach – Kinga Kubiciel, która zdobyła I miejsce w etapie wojewódzkim oraz wyróżnienie w etapie centralnym (kategoria wiekowa klasy 0-III). Kinga otrzymała nagrodę ufundowaną przez Oddział Regionalny w Opolu jak również liczne trofea z rąk Prezesa KRUS, które uroczyście wręczane były w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Dla właścicieli gospodarstw już od 13 lat organizowany jest – najbardziej znany spośród programów profilaktycznych KRUS – konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W tegorocznej edycji zwycięzcami etapu wojewódzkiego, jak również laureatami III miejsca na etapie centralnym zostali Państwo Beata i Antoni Nocon z Rozmierzy. Ich troska o bezpieczeństwo uhonorowana została wielokrotnie, m.in. podczas wystawy rolniczej Opolagra w Kamieniu Śląskim, dożynek wojewódzkich w Byczynie, targów rolniczych Agro Show w Bednarach.

Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych została osiągnięta również dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim, oraz samym rolnikom, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej ( w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, bardziej wykształconych rolników).

Od lat OR KRUS w Opolu współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in. z PIP, OODR, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin, Wójtami, Starostwami, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką Opolską, Izbą Rolniczą, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Przedstawiciele tychże instytucji wchodzą w skład Komisji ogólnopolskich Konkursów organizowanych przez KRUS takich jak „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” czy Konkurs Plastyczny dla dzieci szkół podstawowych.

Działania prewencyjne KRUS, których celem jest kształtowanie świadomości rolników i ich rodzin oraz promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym, prowadzimy w 2015r. pod hasłami „Upadek to nie przypadek” , „Nie daj się wkręcić” i „Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz”. Szczególnie zwracamy uwagę na zagrożenia powodujące upadki osób w gospodarstwach rolnych, pochwycenia i uderzenia przez ruchome elementy maszyn i urządzeń oraz rozwiązania poprawiające warunki bytowe zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Realizując nasze ustawowe zadania będziemy nadal dążyć do zmniejszenia liczby wypadków i wyeliminowania tych najcięższych. Nie da się tego zrealizować bez Was Rolnicy. Zapraszam do aktywnej współpracy w 2016r. Dziękuję za dotychczasowe wspólne działania oraz życzę zdrowia i pomyślnej realizacji swoich planów.

 

                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                       Jan Krzesiński

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                    OR KRUS w Opolu