XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  Zapisy: https://dostartu.pl/izbicki-wyscig-rowerowy-o-puchar-wojta-gminy-izbicko-kryterium-21-08-2022-rok-v7933  
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wniosek oraz załącznik do wniosku o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko. Nabór  od 12.01.2016r. do 25.02.2016 roku. - DOCWniosek o dofinansowanie z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko.doc, DOCZałącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko.doc

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - PDFWniosek.pdf

DOCWniosek o warunki przyłączenia do kanalizacji.doc

PDFUstawa o KARCIE DUŻEJ RODZINY.pdf