K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko    w 2016 roku w zakresie:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

  1. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej.

 

PDFZarządzenie nr OR 0050.82.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr OR 0050.83.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

DOCWZÓR - DRUK oferty.doc