Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 31.12.2015r. zostanie zakończona współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku w zakresie eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Izbicko.

Od dnia 01.01.2016r. czynności związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w granicach do pierwszej studni kanalizacyjnej od strony sieci (lub granicy nieruchomości) i przepompowni przydomowej (wraz z tą przepompownią) będą realizowane bezpośrednio przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Awarie należy zgłaszać pod nr tel.:

  • 77 474 21 07 , 77 443 56 60 w dni powszednie w godz. 700 – 1500  - Dział Sieci Kanalizacyjnej
  • 994 lub 77 443 55 49 po godzinie 1500 oraz w dni wolne i świąteczne - Pogotowie.

Informacja powyższa dotyczy mieszkańców posiadających umowę o odprowadzanie ścieków z naszą Spółką.

Informujemy również, że ZGKiW w Izbicku będzie zajmował się jak dotychczas wydawaniem warunków technicznych do budowy przyłączy kanalizacyjnych, odbiorami technicznymi przyłączy i zawieraniem umów o odprowadzanie ścieków.

                                                                                                            Zarząd Spółki

                                                                                          Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.