XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     W związku z zadeklarowaniem przez naszą gminę udziału w projekcie pt.: E-CENTRA  AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o  wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Link do ankiety:  http://www.ankietka.pl/ankieta/210416/ankieta-gmina-izbicko.html

Za udział w badaniu dziękujemy !!!