Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! Informujemy, iż od dnia 04.01.2015r. w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy w Izbicku w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 730 do  1130 będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ „STOWARZYSZENIE OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo”.

Działając na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy również o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego Powiatu Strzeleckiego.

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
„STOWARZYSZENIE OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo”
z siedzibą w Opolu (KRS 0000445428)

L.p.

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Ujazd - Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

 

Poniedziałek

 

 

8:00 - 12:00

Radca prawny

2.

Izbicko – Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3)

Poniedziałek

7:30 – 11:30

Radca prawny/adwokat

3.

Leśnica – Lokal znajdujący się w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy , przy ul. Powstańców Śląskich 1

Wtorek

14:00 – 18:00

Adwokat

4.

 

Środa

--------

 

5.

Kolonowskie – Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal jest oznaczony numerem 11)

Czwartek

7:00 – 11:00

Radca prawny/ adwokat

6.

 

Czwartek

--------

 

7.

Leśnica – Lokal znajdujący się w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy , przy ul. Powstańców Śląskich 1

Piątek

14:00 – 18:00

Adwokat

 

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ADWOKATÓW

L.p

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Poniedziałek

13:00 - 17:00

2.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2  – sala posiedzeń)

Wtorek

11:30 – 15:30

3.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2  – sala posiedzeń)

Środa

11:30 – 15:30

4.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Czwartek

8:00 – 12:00

5.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Piątek

8:00 – 12:00

 

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

L.p

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Poniedziałek

9:00 – 13:00

14:00 – 18:00

2.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Wtorek

9:00 – 13:00

3.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Środa

---------

4.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Czwartek

14:00 – 18:00

5.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Piątek

14:00 – 18:00

DOCXPunkty, w których jest udzielana bezpłatna pomoc prawna przez Organizację Pozarządową.docx (15,03KB)
DOCXWykaz godzin i miejsc nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Adwokatów i Radców Prawnych.docx (17,31KB)