Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Gmina-ogł2.jpeg

Nazwa zadania: Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej odwodnienia i wymianę nawierzchni przy równoczesnej budowie sieci wodociągowej

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-20013

Wartość całkowita zadania to 839 296,04 zł w tym dofinansowanie 562 569,18 zł.

Realizacja będzie polegała na wymianie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Izbicku wraz z budową odwodnienia i budową sieci wodociągowej.

1. W ramach robót nawierzchniowych - zakres robót obejmuje wykonanie:

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 2642,2 m2;

- wjazdów ulicznych z kostki brukowej  - 296 m2;

- chodniki i place z kostki betonowej o grubości 8 cm - 270,8 m2;

 - nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 852 m2.

2. W ramach budowy kanalizacji deszczowej - zakres robót obejmuje wykonanie:

- rurociągów kanalizacji deszczowej - 505,5 mb; fi 300

3. W ramach budowy sieci wodociągowej - zakres robót obejmuje wykonanie:

- rurociągi ciśnieniowe- fi 90 - 467 mb; - przyłącza wodociągowe - fi 50 - 515 mb.

DSC00649.jpeg    DSC00650.jpeg    DSC00648.jpeg

zmiana.jpeg   DSC00716.jpeg

DSC01355.jpeg    DSC01356.jpeg    DSC01357.jpeg

DSC01358.jpeg  DSC01359.jpeg

DSC01360.jpeg   DSC01361.jpeg   DSC01362.jpeg

g.jpeg  g I.jpeg g II.jpeg

DSC01576.jpeg DSC01577.jpeg DSC01579.jpeg DSC01582.jpeg