Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.: „Przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.