Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

System eKRUS umożliwia dostęp do danych o przebiegu ubezpieczenia w KRUS gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych. Po zalogowaniu do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:

  • jakie dane przetwarza KRUS,
  • okresy ubezpieczenia płatnika składek i członków rodziny,
  • obowiązującą wysokość składek i saldo na koncie.

Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami a dzięki niemu można na bieżąco potwierdzać istotne dla przebiegu ubezpieczenia sprawy.

Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników – eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.

Wniosek o założenie konta można złożyć:

  • elektronicznie, bez konieczności wizyty w KRUS, poprzez Profil Zaufany ePUAP, na stronie epuap.gov.pl należy wyszukać usługę KRUS,
  • tradycyjnie w najbliższej jednostce terenowej KRUS, w tym celu należy pobrać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie ekrus.gov.pl, wypełnić go, wydrukować i podpisać lub wypełnić na miejscu w KRUS.

Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres email użytkownik otrzyma swój login i hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.

Więcej informacji na stronie: www.ekrus.gov.pl

 

                                                                                            Jan Krzesiński

                                                                                              Dyrektor OR KRUS

                                                                                             w Opolu