Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 strona.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-20013

 
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
 

W dniu 30.06.2009 r. został przekazany teren i plac budowy co jest równoznaczne z rozpoczęciem prac przy „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko – etap I,II”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-20013, Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami. . Wykonawcą w/w zadania jest firma: INSBUD Sp. z o.o., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 5A, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość zadania wynosi 8.115.456,92 zł w tym dofinansowanie 4.643.415,34 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- 10 892,0 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

- 2844,0 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej,

- 261 szt./2131,0 mb przykanalików,

- 4 pompownie,
- 5766,0 mb sieci wodociągowej,

- 202 szt./4769,5 mb przyłączy wodociągowych

Planowany termin zakończenia budowy to 01.12.2010 r.

DSC00680.jpeg DSC00723.jpeg DSC00724.jpeg DSC00725.jpeg