Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54


images[1].jpeg                                                           obszary wiejskie.jpeg

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”


W dniu 30.04.2010 r. został przekazany teren i plac budowy co jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji pn.

„ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Czamborowa gm. Izbicko”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wykonawcą w/w zadania jest firma: WODGAZ Spólka z o.o., 45-802 Opole, ul. Partyzancka 54A, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.


Całkowita wartość zadania wynosi 4.960.450,12 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:


- 3607,7 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
- 966,0 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej,
- 115 szt./919,0 mb przykanalików,
- 3 pompownie,
- 3847,00 mb sieci wodociągowej,
- 115 szt. przyłączy wodociągowych

Planowany termin zakończenia budowy to 31.08.2011 r.


 DSC03718.jpeg