Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

clip_image001.jpeg                                              obszary wiejskie.jpeg

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313,322, 323, „Odnowa Wsi”

W dniu 19.08.2010r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji pn.

„Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Krośnicy”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 „Odnowa Wsi”. Wykonawcą w/w zadania jest firma: GABART Spółka Cywilna, 47-180 Izbicko, ul. Stawowa 41, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość zadania wynosi:      1 095 663,86 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:
Projektuje się przesunięcie głównej płyty boiska do piłki nożnej w kierunku zachodnim.
Projektuje się parking na 60 stanowisk od strony głównego dojazdu do boiska od strony południowej.
Planuje się utwardzoną drogę dojazdową do budynku szatni.
Projektuje się trybuny dla widzów na 300 miejsc siedzących.
Planuje się ogrodzenie terenu sportowego zewnętrzne i ogrodzenie wewnętrzne między boiskiem i trybunami dla widzów.
Dostęp dla osoby niepełnosprawnej realizuje się przez zlokalizowanie na parkingu dla widzów 4 stanowisk dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,00 (dwóch przy trybunach, dwóch przy bramie wjazdowej).
 

Dane Ogólne:
Projektowane boisko sportowe ogólnodostępne o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60,0 m x 100,0 m z trybunami sportowymi i parkingiem dla widzów. Boisko będzie wykorzystywane w sezonie letnim.
 

Bilans terenu:
- boisko do piłki nożnej płyta główna 6000,00 m2
- boisko do piłki nożnej z zapolem 8012,00 m2
- boisko do piłki nożnej treningowe 2489,00 m2
- boisko do piłki nożnej treningowe z zapolem 2904,00 m2
- dojazd z parkingiem 1770,00 m2
- ścieżki piesze i placyki 700,00 m2
- trybuny sportowe 168,00 m2
- budynek szatniowy istn. 84,00 m2
- tereny zielone 3314,00 m2
razem powierzchnia działek 16952,00 m2

SDC11879.jpeg  SDC11876.jpeg SDC11884.jpeg SDC11889.jpeg