Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W dniu 03.09.2010r. rozpoczęto wykonanie inwestycji pn.
 

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz budowa placu zabaw w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”

    Projekt współfinansowany jest w ramach rządowych programów wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” oraz w ramach programu „Moje Boisko „Orlik 2012”. Wykonawcą w/w zadania jest firma: InterHall Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6 wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość zadania wynosi:      1 495 000,00zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:
Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 pole gry 26,0m x 56,0m podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa
Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 pole gry 20,0m x 40,0m, podbudowa przepuszczalna
Oświetlenie terenu: oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWT oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ.
Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener na odpadki stałe - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ.
Adaptacja zaplecza szatniowo - sanitarnego
 

W ramach programu Radosna Szkoła, na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izbicku przy ul. 15 Grudnia 32, zaprojektowano plac zabaw składający się z następujących elementów:
a) huśtawki podwójnej
b) zestawu zabawowo -wspinaczkowego,
c) lokomotywy z wagonem
d) bujaka na sprężynie - Żyrafa
e) tablicy do gry w Kółko i Krzyżyk
f) bujaka koniczynki
g) tablicy do malowania rysunkowa,
h) huśtawki ważka
i) tablicy informacyjnej - regulamin placu zabaw,
j) płotu drewnianego z desek
k) przy placu zabaw zaprojektowano ścieżki piesze, ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

DSC04782.jpeg DSC04783.jpeg DSC04784.jpeg