Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

lipiec – wrzesień 2003


Rada Gminy Izbicko uchwaliła plan zadań inwestycyjnych gminy na lata 2003 – 2015
W planie ujęto inwestycje ,które wymagają dużych nakładów finansowych niemożliwych do zrealizowania w ramach budżetu gminy. Do wykonania tych zadań będziemy korzystać z kredytów i środków pomocowych oraz w dziedzinie ochrony środowiska z dotacji.


I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Poprawa jakości wody, stacja uzdatniania wody Krośnica – Izbicko – Poznowice –
Siedlec , rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Krośnicy i Boryczy . Termin realizacji 2003 – 2006 - koszt zadania 2mln 800 tyś zł
2. Kanalizacja sanitarna Ligota Czamborowa - termin realizacji 2004 – 2006 – koszt 3 mln 200 tyś.zł
3. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów termin realizacji 2005 – 2009 – koszt 400 tyś zł
4. Kanalizacja sanitarna Otmice cz. I / tranzyt , centr. Pompownia, ul. Kościuszki/ -termin realizacji 2005 – 2007 – koszt 3 mln. 9oo tyś zł.
5. Kanalizacja sanitarna Otmice cz. II ul. Zawadzkiego, Osiedle –termin realizacji 2007-
2009 – koszt 4 mln zł
6. Kanalizacja sanitarna Krośnica – Borycz, Utrata – Grabów – termin realizacji - 2008 –
2010 – koszt 8 mln 700 tyś zł
7. Kanalizacja sanitarna Siedlec, Poznowice, Sprzęcice – termin realizacji 2010 – 1015 –
koszt – 17 mln 600 tyś zł.

II INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Kompleks rekreacyjno - sportowy Izbicko termin realizacji 2003 – 20015 – koszt 1 mln zł
2. Modernizacja kotłowni węglowych na olejowe PSP Izbicko + Gimnazjum ,PSP Otmice, Urząd Gminy + Przedszkole Izbicko – termin realizacji 2005 – 2010 – koszt 500 tyś zł

III DROGI

1. Modernizacja ul. Polnej w Izbicku - termin realizacji 2003 – koszt 135 tyś
2. Dokończenie drogi transportu rolnego w Krośnicy -termin realizacji 2004 – 2006 – koszt 150 tyś zł
3. Droga transportu rolnego Izbicko – Grabów – termin realizacji 2004 – koszt 100 tyś zł
4. Drogi osiedlowe w Otmicach – Prusa, Nałkowskiej i pozostałe jeszcze bez nazw – termin realizacji – 2005 – 2015 koszt – 450 tyś zł
5. Budowa drogi do terenów działalności gospodarczej Izbicko – trasa 94 – termin realizacji 2007 – 2013 – koszt – 60 tyś zł
6. Droga Poznowice – Sława – termin realizacji 2014 –2015 - koszt 550 tyś zł
7. Droga Borycz – Krośnica - Krzyżowa Dolina – termin realizacji 2014 – 2015 – koszt 1 mln 200 tyś zł
Termin realizacji ustalonych przez Radę Gminy zadań może ulec przybliżeniu w zależności od ilości środków uzyskanych z zewnątrz poza budżetem gminy.
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Gminy Izbicko
uchwalonej przez Radę Gminy w miesiącu sierpniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej : http://www.bip.Izbicko.pl/ lub siedzibie Urzędu Gminy w biurze Rady Gminy.

Ze względu na obszerność tego dokumentu nie ma możliwości umieszczenia go w naszej gazetce.
W dniach 21 - 25 sierpnia 2003 r gościliśmy w naszej gminie sportowców, strażaków i radnych z naszej gminy partnerskiej Florstadt.
Sportowcy przyjechali do nas aby z naszymi sportowcami rozegrać towarzyskie mecze.
W tym celu zorganizowaliśmy dwudniowy turniej piłkarski w Otmicach. Gmina Florstadt sporządziła wniosek o uzyskanie refundacji z funduszy unijnych. Otrzymaliśmy już potwierdzenie przyjęcia wniosku i przyznaniu refundacji poniesionych kosztów. Zaliczkowo wpłynęło 1.ooo zł na konto Ludowych Zespołów Sportowych a resztę otrzymamy po złożeniu sprawozdania i rozliczeniu turnieju.
Strażacy z Florstadt przywieźli dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy samochód strażacki, który otrzymaliśmy w prezencie. Młodzież sportową przyjęli w swoich domach mieszkańcy naszej gminy : Państwo Gawlikowie z Izbicka, Państwo Grabelusowie z Izbicka i Państwo Błyszczowie z Krośnicy. Państwo Piegzowie z Krośnicy gościli w swoim domu strażaków.
Jako tłumacze pracowali z naszymi gośćmi : Ewa Kleemann z Otmic, Agata Matonóg z Izbicka, Justyna Hurek i Krzysztof Hurek z Ligoty Czamborowej i Artur Gawlik z Izbicka.
Pan Ralla Krzysztof z Otmic oprowadził naszą delegację po parku i opowiedział historię izbickiego pałacu.


W tym numerze Aktualności Samorządu Gminnego chcemy przybliżyć Państwu działalność Stacji Caritas w Izbicku.

 Zakres świadczonych usług:


I Usługi higieniczno – pielęgnacyjne
Toaleta całego ciała, toaleta przeciw odleżynowa, zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
zastosowanie udogodnień u chorego leżącego, kąpiele lecznicze, pielęgnacja stomii,
pielęgnowanie odleżyn i odparzeń, gimnastyka oddechowa, ćwiczenia usprawniające,
pielęgnowanie stopy cukrzycowej, pielęgnowanie kikuta kończyn, wykonywanie
kompresów, okładów, opatrunków, karmienie chorego przez sondę lub zgłębnik, karmienie
doustne.
Czynności wykonywane w ramach pielęgnacji niemowlęcia: kąpiele, toaleta jamy ustnej
dziecka, toaleta skóry dziecka ,pielęgnacja pępka.

II Usługi diagnostyczne
Pomiary i interpretacja wyników: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu, temperatury, obrzęków

III Usługi terapeutyczne
Odśluzowywanie chorego, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w nagłych zachorowaniach, odbiór i przywóz wyników badań, książeczek usług medycznych.


IV Usługi zabiegowe
Pobranie materiału do badań diagnostycznych, stawianie baniek próżniowych, wykonywanie inhalacji, wykonywanie prób uczuleniowych, uczestnictwo w konsultacjach z lekarzem oraz realizacja recept w sytuacjach niewydolności pacjenta lub jego rodziny, uzgadnianie transportu, testy diagnostyczne, wykonywanie iniekcji, zakładanie wenflonu, wlewy dożylne, wlewy doodbytnicze, podawanie leków doustnie, doodbytniczo, wziewnie, zakładanie cewnika do pęcherza moczowego


V Usprawnienia chorego