Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. z/s  w Tarnowie Opolskim informują, że w siedzibie Spółki w Tarnowie Opolskim przy ul. Świerczewskiego 5 w dniach od 01.04.2016r. do 30.05.2016r. wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu zlokalizowanego na działce nr 3/8 , obręb Otmice (gmina Izbicko).

Z w/w projektem można zapoznać się w dniach roboczych w terminie wyłożenia w godz. 800 do 1500 w pokoju nr 224 w biurowcu w Tarnowie Opolskim. Tam też można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej.