K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

    Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związek Międzygminny „Czysty Region” w okresie przejściowym do 30 kwietnia będzie prowadził zarówno zbiórkę popiołu jak i odpadów zielonych. Odpady zielone prosimy wystawiać w swoich workach - dotyczy to mieszkańców posiadających popiół, natomiast mieszkańcy nie posiadający popiołu mogą wystawiać odpady zielone w pojemniku brązowym. Pojemniki i worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem odbioru popiołu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że odpadów zbieranych selektywnie nie wolno ze sobą mieszać (tj. popiół nie może być w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).