XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Szanowni Rolnicy, zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Strzelcach Opolskich, dotyczącymi jęczmienia ozimego, który jest zagrożony mączniakiem prawdziwym zbóż i traw oraz pszenicy ozimej, która jest zagrożona łamliwością źdźbła zbóż i traw oraz mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.

DOCjeczmien_ozimy_maczniak_prawdziwy_zboz_i_traw.doc
DOCpszenica_ozima_lamliwosc_zdzbla_zboz_i_traw.doc
DOCpszenica_ozima_maczniak_prawdziwy_zboz_i_traw.doc