Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

S P R A W O Z D A N I E

z przeprowadzonego XXIII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego

„Śląskie Beranie”- Izbicko, 08.04.2016r.

      W dniu 08.04.2016r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej  im. F.  Myśliwca w Izbicku przeprowadzono finał XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”. Konkurs objęty został patronatem honorowym: Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Strzeleckiego i Wójta Gminy Izbicko. Patronat medialny sprawowały: Radio Opole,  Radio DOXA, Nowa Trybuna Opolska, Opolski Gość Niedzielny oraz Strzelec Opolski.

Uczestnicy konkursu wzięli udział w następujących kategoriach gawędziarskich:

PRZEDSZKOLA:

 1. występy indywidualne (monologi),
 2. scenki rodzajowe.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. scenki rodzajowe „małe” (2-5 uczestników),
 2. scenki rodzajowe „duże” (6-10 uczestników).

GIMNAZJA oraz DOROŚLI/SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 1. występy indywidualne (monologi)- uczniowie szkół gimnazjalnych
 2. występy indywidualne (monologi)- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

W Konkursie wzięło udział 229 gawędziarzy:   37 przedszkolaków z 18 przedszkoli, 155 uczniów z 22 szkół podstawowych   w 25  scenkach rodzajowych,  31 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych  oraz 6 dorosłych. Do konkursu przygotowywało uczniów  65  opiekunów.

Komisja w składzie:

 1. dr hab. Dorota Świtała- Trybek- językoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
 2. dr hab. Lidia Przymuszała- językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego
 3. dr Małgorzata Iżykowska – językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu
 4. ks. Manfred Słaboń- ksiądz etnograf, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku
 5. Bogdan Jasiński- etnograf - Muzeum Wsi Opolskiej
 6. Ryszard Lipok- wieloletni dyrektor PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu „Śląskie Beranie”
 7. Norbert Kleman- Stowarzyszenie Twórców  Ludowych
 8. Maria Lepich- nauczycielka plastyki, regionalistka z Żyrowej
 9. Krystian Czech- dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
 10. Lesław Janicki- wieloletni konsultant d.s. edukacji regionalnej WOM w Opolu
 11. Teresa Salbierz- Biblioteka Gminna w Izbicku
 12. Urszula Matonóg- pracownik Urzędu Gminy w Izbicku

Po wysłuchaniu gawędziarzy oraz obejrzeniu scenek rodzajowych przyznała:

W kategorii przedszkoli- występów indywidualnych:

I miejsce: Maja Donat, „Moja ołma modystka”, Publiczne Przedszkole w Otmicach , opiekun Sabina Uszko

II miejsce ex aequo: Julia Kala, „O chlebie”, Publiczne Przedszkole w Krośnicy, opiekun Wioleta Klyszcz, Aleksandra Mróz, „Samochwała po śląsku”,  Publiczne Przedszkole w Izbicku, opiekun Bernadeta Michalik

III miejsce: Emilia Szefer, „Rymunt”, Oddział Przedszkolny przy PSP w Malni, opiekun Danuta Grobosz

Wyróżnienia: Antoni Gabor, „Co mnie nerwuje”, Oddział Przedszkolny przy PSP w Malni,  opiekun Danuta Grobosz, Łukasz Kilisz, „Jak to pirwyj w Leśnicy buło”, Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy, opiekun Barbara Strokosz, Sebastian Kołodziej, „Masara”, Publiczne Przedszkole w Ujeździe, opiekun Patrycja Spiżewska.

W kategorii przedszkoli- scenki:

I miejsce:  Ochronka Sióstr Służebniczek z Chrząstowic, „Królewna, kera usła”, opiekun siostra Bernadeta Piwowar

II miejsce Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie, „O Bajśce i Taszce”, opiekun Ilona Reinert

III miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy, „Żuraw i czapla”, opiekun Ewelina Bula

Wyróżnienie- Publiczne Przedszkole Nr 33 „Karolinka” w Opolu, „Kery się bawi, to palec pod budka, bo za minutka zawiyrom budka”, opiekun Elżbieta Pałat- Musiał

W kategorii małych scenek rodzajowych (2-5 uczniów)- szkoły podstawowe:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, „Legynda o studziynce w Kamionku”, opiekun: Monika Gołofit, Tomasz Friedrich

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach, „Żniwa”, opiekun Irena Sobola

III miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, „Bajtel”, opiekun Angela Szewczyk

Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku, „Ło naszi ołmie „, opiekun Barbara Przybylska, Stanisław Młynarski; Zespół Szkolno- Przedszkolny Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, „W komorze u ołmy Marii”, opiekun Ewa Pietrek; Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, „Jak baba chopa nudelkulom wychowuje”, opiekun Jolanta Kujawska

W kategorii dużych scenek rodzajowych (6-10 uczniów)- szkoły podstawowe:

I miejsce ex aequo: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy, „Środek Ziemi”, opiekun Adriana Jarosz;

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach, „O Maryjce, utopcu i szprytnym Eciku”, opiekun Anita Stachowska

II miejsce ex eaquo: Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach, „Wiejskie zebranie”, opiekun Jolanta Lamm, Marianna Gordzielik;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni, „Polterabend”, opiekun Danuta Grobosz

III miejsce: Zespół Przedszkolny w Złotnikach, „Pjyrwej u Kowola”, opiekun Klaudia Milek

W kategorii występów indywidualnych- monologów – szkoły gimnazjalne:

I miejsce ex aequo: Maksymilian Łabus, „Szanujcie jadło”, Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Żędowicach, opiekun Anita Stachowska; Justyna Nieświec, „Zmitranżony dziyń”, Publiczne Gimnazjum w Izbicku, opiekun: Aneta Kurek, Violetta Besz

II miejsce: Nikola Hoinka, “Opowiadanie o moim ołpie”, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Głogówku, opiekun Elżbieta Dziewońska

III miejsce: Julia Sowa, „Dziołszka”, Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, opiekun Mirela Sowa;

Wyróżnienia: Paulina Buchta, „Nasa świyntoł Aniynka”, Publiczne Gimnazjum w Biadaczu, opiekun Gabriela Dworakowska; Wiktoria Urbańczyk, „Bifej”, Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, opiekun Bernadeta Urbańczyk

W kategorii występów indywidualnych- monologów  (szkoły ponadgimnazjalne i dorośli):

I miejsce: Anna Wierszak z Zębowic,

II miejsce: Barbara Grzegorczyk, Głogówek, “Moji starzikowie”

III miejsce: Seweryn Grobarek , „Rymonty kedyjś a tera”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, opiekun Renata Mazurek

Wyróżnienia: Martina Tiszborek, „Ślonske szycie”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich , opiekun Alina Obstoj; Adam Trojak, „Żandowsko powiastka”, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, opiekun Joanna Płaczek; Weronika Palus, „Piyrwy wesele w moji wsi”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, opiekun Renata Mazurek

 

 

    W niedzielę 10 kwietnia br. odbył się Izbicki Jarmark Folklorystyczny pod hasłem „W tradycji siła i moc zaklęta", który był okazją dla mieszkańców do zobaczenia i posłuchania laureatów konkursu. Oprócz uczestników piątkowego konkursu gawędziarskiego na scenie zaprezentowali swoje zdolności wokalne i artystyczne:  „Rozśpiewane serce Opolszczyzny" z Siedlca i Rozwadzy, „Na chwila" z Kadłuba, „Echo Krośnicy" i „Wyżnobańszczanie"- górale z Bańskiej Wyżnej. Swoim wyglądem i zapachem uczestników jarmarku kusiły ciasta upieczone przez mamy izbickiej podstawówki, kiełbaski, pyszne hot-dogi oraz wyroby rękodzielnicze.