Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY IZBICKO NR 11


Remonty przeprowadzane w Bibliotekach w 2007roku;
Referat d.s Bibliotek w Izbicku – 2621zł.
• Malowanie bibliotek
• Wymiana parapetów wewnętrznych
Filia Biblioteczna Siedlec - 4300zł.
• Malowanie biblioteki
• Wymiana parapetów wewnętrznych
• Wymiana drzwi w bibliotece
Filia Biblioteczna Borycz – 9317zł.
• Malowanie biblioteki
• Prace remontowe
• Wymiana posadzki, położenie płytek
Ogółem remonty bibliotek : 16 238zł.

IZBICKO
Bud. UG
- remont sali na II – piętrze - 38 200
- remont sali – parter ( na biuro ) - 19 157,20
- remont korytarza opieki i pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi
- remont pokoju biurowego nr 12 ( rada gminy )
Przedszkole Izbicko 1475,50
- malowanie – sali, korytarzy, szatni, kuchni,
- ułożenie wykładziny – szatnia, korytarze - 4148zł.
- remont wejścia – schodów zewnętrznych – 12 720zł.
- malowanie pomieszczeń intendenta i kancelarii,
szkoła/ gimnazjum/
- remont instalacji elektrycznej ( sali komputerowej ) 7649,40zł.
- projekt na wymianę sieci c.o. i modernizację kotłowni + termomodernizacja 5000zł.
teren sportowy
- budowa budynku szatni,
- płyta boiska do piłki nożnej
- ogrodzenie
RAZEM = 630 000,00

kapliczka
- remont odnowienie kapliczki przy ul. Powstańców Śl. 3600zł.
Budynek staży pożarnej
- wymiana instalacji elektrycznej,
- remont garaży,
RAZEM = 27 864,79

- dodatkowo oświetlenie ul. Stawowa, Kwiatowa, Sosnowa – około 30 000
- Zakup fontanny - ze środków rady sołeckiej 13 123,23zł.
KROŚNICA
- projekt na budowę sali gimnastycznej w Krośnicy – 32000zł.
budynki zespołu szkolno – przedszkolnego
szkoła
– wymiana stolarki okiennej 40 szt. – 47 290,98
– wymiana drzwi szt. 1 – 3660zł.
przedszkole
- adaptacja sali do ćwiczeń korekcyjnych, ułożenie wykładziny PCV - RAZEM 1220zł.
przystanek – nowy
- dokumentacja na kanalizację sanitarną,
- zagospodarowanie terenu wokół szatni, - 6100zł.
BORYCZ
- dokumentacja na kanalizację sanitarną,
biblioteka
- malowanie biblioteki, ułożenie płytek posadzkowych – 11 638zł.
- rozdział prądu – 9100zł.
- projekt na zagospodarowanie wokół klubu – 6954zł.
- kapliczka – 2499,99zł.
- remont straży – 4683,8
LIGOTA CZAMBOROWA
- remont mieszkania socjalnego – 50 979,09zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego – 32000zł
- czyszczenie rowów – 2100zł.
OTMICE
Wykonanie projektu – woda – bloki – 19 520,00
Szkoła
- wymiana parkietu sali gimnastycznej – 29691,96zł.
- montaż krat studzienek przyokiennych – 1400zł.
- remont sali ( dostosowanie do 10 stanowisk komputerowych ),
projekt w Szkole Centrum Kształcenia na Odległość – 20294,83zł.
dokumentacja na kanalizację sanitarną
projekt na zagospodarowanie - wokół klubu – 7564zł.
budynek caritas
- termomodernizacja ( ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z dachem ) – 36300,42zł.
SUCHODANIEC
- remont mostu na rzece sucha – 32000zł.
- remont nawierzchni ul. Ligonia – 8000zł.
- remont wypustów ulicznych ul. Pstrowskiego – 25000zł.
- wykonanie sieci wodociągowej z Ligoty Czamborowej do Suchodańca w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody – 28000zł.
- rekultywacja wysypiska odpadów – 5000zł.
SIEDLEC
- budowa chodnika – 21000zł.
- remont pomników – św. Floriana, św. Jana Nepomucena ( prace konserwatorskie i restauratorskie ) – 32500zł.
- dokumentacja na kanalizację sanitarną.
Budynek przedszkola
- wymiana stolarki okiennej szt. 12 – 9005,69zł.
- remont łazienki, płytkowanie, wymiana armatury, biały montaż, ułożenie wykładziny na parterze- ( korytarze ) – 2264,81zł.
Biblioteka
- malowanie, wymiana drzwi do biblioteki 4300zł.
POZNOWICE
- budowa chodnika ciąg dalszy ul. Szkolna – 7000zł.
budynek świetlicy
- wymiana stolarki okiennej szt. 7 – 2481,38zł.
- dokumentacja na kanalizację sanitarną,
- droga Sława – 14000zł. - dokumentacja
SPRZĘCICE
- budowa chodnika ul. Siedlecka – 2960zł
- dokumentacja na kanalizację sanitarną,
UTRATA
- korekta łuku drogi ( poszerzenie ) – 1820zł. + 1500zł
- dokumentacja na kanalizację sanitarną,
GRABÓW
- ustawienie nowego przystanku – 1500zł.

Gmina otrzymała tytuł „ Samorząd Przyjazny Oświacie „
SUKCESY W KONKURSACH w roku szkolnym 2006/2007 PSP Izbicko
Etap powiatowy
Fabian Morawiec - wyróżnienie„Powiatowy Konkurs Matematyczny” Patryk Skowronek II miejsce „Powiatowa Olimpiada Matematyczna” kl. I-III
Daria Skóra III miejsce k. recyt.
Etap wojewódzki
Michał Kampa II miejsce „Zagrożenia wypadkowe w rolnictwie” k.plastyczny
Daria Skóra III miejsce „Wojewódzki Konkurs Gawędziarski – Śląskie Beranie”
Patrick Mientus udział w finale wojewódzkim k. J. Niemieckiego
Daria Skóra udział w finale wojewódzkim k. rec
Iwona Kołodziej II miesce Bieg na 100 m Wojewódzkie zawody w LA II miejsce Bieg na 100m Wojewódzkie zawody w LA szk. Wiejskich
Beata Skóra Iwona Kołodziej II miejsce Sztafeta 4x100m Wojewódzkie zawody w LA I miejsce Sztafeta 4x100m Wojewódzkie zawody w LA szk. wiej. W-ce mistrzostwo woj. w sztafecie 4x100 W-ce mistrzostwo W biegu na 100m (I. Kołodziej) V miejsce w finale woj. LA w biegu na 300m (P. Sleziona) VIII miejsce w finale woj. w sztafetowych biegach przełajowych VII miejsce w ogólnej punktacji szkół wiejsk. – a najważniejsze to I miejsce w finale woj. sztafety 4x100m I miejsce w biegu na 100m I Kołodziej IV miejsce w biegu na 300m P. Sleziona V miejsce w biegu na 600 m D. Skóra
Inne konkursy:
Agata Piechulek I miejsce k. plasyczny
Małgorzata Kapica V miejsce „Jak zapobiegać pożarom” k.plastyczny
Maciej Lipok IV miejsce „Mini Opilmpiada Wiedzy Przyrodniczej”
Udział w Konkursie Informatycznym – „Uczniowie uczniom”

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KROŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
Etap powiatowy
1. Hendel Mirela II Praca pisemna "Jakie korzyści przynosi zbieranie makulatury" miejsce I
2. Hendel Mirela II Konkurs "Radosny uśmiech" miejsce I
3. Kwiatkowska Joanna II Konkurs "Radosny uśmiech" miejsce III
4. Warzecha Kewin II Powiatowa Olimpiada Matematyczna kl. I-III miejsce III
5. Wilczyński Mateusz VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej miejsce I
6. Namyślnik Tomasz VI, Hendel Rafał VI, Hurek Maria V Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miejsce I
7. Hendel Mirela II Praca pisemna "Jakie korzyści przynosi zbieranie makulatury" miejsce I
Etap wojewódzki
1. Hurek Maria V Wojewódzki Konkurs Plastyczny "BHP w gospodarstwie Wiejskim" Wyróżnienie
2. Wilczyński Mateusz VI Wojewódzki Konkurs Matematyczny - Laureat
3. Wilczyński Mateusz VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej miejsce II
4. Namyślnik Tomasz VI, Hendel Rafał VI, Hurek Maria V Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miejsce II
Etap ogólnopolski
1. Wilczyński Mateusz VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Finalista

Informacja na temat osiągnięć uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach w roku 2006-2007
Konkursy przedmiotowe:
1. Wojewódzki Konkurs Matematyczny Patryk Wacławczyk- kl. V- finalista szczebla wojewódzkiego, 13. miejsce
2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” Dominika Jendrzejek, kl. VI- I miejsce w województwie, tytuł laureatki, udział w uroczystościach krajowych konkursu
3. Powiatowa Mała Olimpiada Matematyczna (kl. III) G. Raczek- laureat, I miejsce w finale powiatowym
4. Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Puchar Burmistrza Strzelec Op. Dominika Jendrzejek- kl. VI, laureatka III miejsca w finale powiatowym
5. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, finał powiatowy – 4.miejsce
Osiągnięcia sportowe:
Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa LA
• Udział w finale powiatowym tenisa stołowego -V miejsce dziewcząt
• Arkadiusz Widera, kl. VI- finalista szczebla wojewódzkiego, rzut piłeczką palantową
Osiągnięcia artystyczne:
Wojewódzki Konkurs gawędziarski „Śląskie Beranie”
Karolina Chmiel, kl. VI - laureatka II miejsca.
II miejsce dla KLUBU 4H w konkursie na wykonanie postaci związanej ze Świętami Bożego Narodzenia podczas spotkania Mikołajkowego dzieci i młodzieży z województwa opolskiego
Inne
1. Udział uczniów Szkolnego Koła Europejskiego w warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski: „Wielokulturowość bez uprzedzeń” oraz zajęcie III miejsca w Konkursie Wojewódzkim Zjazdu Klubów Europejskich.
2. Tytuł Prymusa Opolszczyzny dla uczennicy Dominiki Jędrzejek


Osiągnięcia uc zniów w roku szkolnym 2006/2007 Publicznego Gimnazjum w Izbicku
LUCYNA KAŁA – II miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH ,,GIMNAZJADA” NA DYSTANSIE 1500 m dziewcząt w STRZELCACH OPOLSKICH
TOMASZ MIKA – III miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH ,,GIMNAZJADA” NA DYSTANSIE 1500 m chłopców w STRZELCACH OPOLSKICH
LUCYNA KAŁA – VI miejsce w WOJEWÓDZKICH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH ,,GIMNAZJADA” NA DYSTANSIE 1500 m dziewcząt w LASOCICACH
MAGDALENA STAŚ – I koht in ESTONIAN OPEN CUP 2006 in DANCE SHOW DUO JUNIORS – TALLIN 2006
MATEUSZ STRZAŁEK – II miejsce w ELIMINACJACH POWIATOWYCH XII KONKURSU WIEDZY O BHP W ROLNICTWIE
MATEUSZ SKÓRA – I miejsce w KONKUSIE PLASTYCZNYM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI HIV/AIDS POD HASŁEM ,,HIV NIE WYBIERA, JA MOGĘ”
KATARZYNA TARARA, WALDEMAR PRZEMUS, JOANNA HAJSZ, DARIA CZECH, PAWEŁ GORZKULA, TOMASZ MIKA, ANETA HUREK, PAWEŁ DOMBEK, PATRYCJA LIPOK – etap regionalny V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO w GLIWICACH
A.KUCZMA, J. CZUDAJ, M. KOZIOŁ, K. TARARA, A. KUHNERT, M. STRZAŁEK, K. SZYNDZIELORZ, A. ZALIŃSKA, A. JOSZKO, M. SKÓRA – miejsca od XIV do XXX w OGÓLNOPOLSKM KONKURSIE JĘZYKA POLSKIEGO ,,OLYMPUS” w WARSZAWIE
K. GRABIŃSKA – XXI miejsce w OGÓLNOPOLSKM KONKURSIE JĘZYKA POLSKIEGO ,,OLYMPUS” w WARSZAWIE
Zespół (P. Makulik, P. Wieja, D. Gordzielik, M. Winnik, T. Mika, D. Hendel, Dziedusiewicz B., K. Garbaciak, M. Kulpok, A. Kloska, M. Graca, K. Szendzielorz) – III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej w Zawadzkiem
K. CZAJKA – etap wojewódzki w OLIMPIADZIE ZDROWIA
A.HUREK – I miejsce w REGIONALNYM KONKURSIE ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH ,,KROSZONKI 2007” w OPOLU
Zespół (T. Mika, M. Skóra, B. Dziedusiewicz, K. Garbaciak, K. Szendzielorz, M. Winnik) – I miejsce w Turnieju Eliminacyjnym Piłki Siatkowej Chłopców Wojewódzkich Igrzysk LZS
A. HUREK – II nagroda w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYKI OBRZĘDOWEJ dla DZIECI i MŁODZIEŻY ,,KROSZONKI 2007” w OPOLU
A. HUREK – nagroda SPECJALNA WÓJTA GMINY IZBICKO za najpiekniejszą kroszonkę w VI Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim w Otmicach
Zespół () – I miejsce w kategorii scenek rodzajowych w XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GAWĘDZIARSKIEGO ,,ŚLĄSKIE BERANIE”
PIOTR WOŹNICA – finalista WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
SZYMON RADZIEJ – finalista WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
ALEKSANDRA KUCZMA – finalistka WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO – opiekun mgr B. KOLARZ
ALEKSANDRA KUCZMA – finalistka WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Zespół (M. Zmuda, L. Kała, K. Bagier, A. Hurek, H. Palica, E. Hreczuch, A. Kuczma, K. Grabińska) – II miejsce w PÓŁFINAŁACH WOJEWÓDZKICH PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS
AGNIESZKA KUHNERT – finalistka WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Zespół (T. Mika, M. Skóra, B. Dziedusiewicz, K. Szendzielorz, K. Garbaciak, M. Winnik) – II miejsce w PÓŁFINAŁACH WOJEWÓDZKICH IGRZYSK LZS W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
Zespół (P. Makulik, P. Wieja, D. Gordzielik, M. Winnik, T. Mika, D. Hendel, B. Dziedusiewicz, K. Garbaciak, K. Szendzielorz, M. Graca, M. Kulpok, A. Kloska) – III miejsce w FINALE POWIATOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
Zespół (M. Zmuda, L. Kała, A. Kuczma, P. Lipok, M. Swaczyna, K. Skóra, B. Niepalna, K. Bagier, A. Hurek, H. Palica, S. Kotyrba, D. Trzmiel, E. Hreczuch) – II miejsce w FINALE POWIATOWYM W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
Zespół (J. HUREK, D. HENDEL, D. HENDEL) – V miejsce w WOJEWÓDZKIM FINALE TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA w RUCHU DROGOWYM 2007 SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
KATARZYNA TARARA – finalistka WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONI- STYCZNEGO
KATARZYNA BAZGIER – I MIEJSCE w FINALE POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ

Informacja z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2007 r. w formie pieniężnej oraz w naturze
Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej to głowne akty prawne regulujące przcę Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące świadczenia:
Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn zm.) Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych tj.:
1. Zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 6 155 świadczeń na kwotę 446 720 zł
Zasiłeki rodzinne przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacane są rodzinom, których dochody nie przekraczają 504 zł miesięcznie
w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał
w poprzednim okresie zasiłkowym.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się.
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 35 świadczeń na kwotę
35 000 zł Przysługuje jednorazowo niezależnie od wysokości dochodu w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem.
3. świadczenia opiekuńcze - 692 świadczeń na kwotę – 109 080 zł takie jak:
a) zasiłek pielęgnacyjny – jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny. Przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku; - osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli została uznana za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat:
- osobie, która ukończyła 75 lat.
b) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje
z zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł.
W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku na podstawie ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) realizował wypłatę zaliczki alimentacyjnej.
Zaliczka alimentacyjna – wypłacono 144 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę
31 655 zł. Na dzień 31.12.2007 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosła 79 937,48 zł. Zwracona kwota z tytułu przyznanej zaliczki osobie uprawnionej powiększona o 5 % wyniosła 1 102 zł, z tego 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostała kwota stanowi dochód budżetu państwa.
Zaliczka alimentacyjna – przysługuje osobie uprawnionej (dziecku) do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:
1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).
Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, lub szkole wyższej.
Ogółem na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wydano kwotę 622 455 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póż. zm.) Ośrodek realizował następujące formy pomocy finansowej
oraz w naturze:
zasiłki stałe, wypłacono 91 świadczeń na kwotę 28 711 zł.
Przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
zasiłki okresowe, głównie z tytułu bezrobocia wypłacono dla 39 świadczeń na kwotę
9 332 zł -dofinansowanie do zadań własnych.
Od 1 maja 2004 r. powyższy zasiłek przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego w 2007 roku wynosi:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 166,95 zł miesięcznie;
2) przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem rodziny.
zasiłki celowe, specjalne celowe z przeznaczeniem na zakup: żywności, odzieży, lekarstw, opału itp. na powyższe zasiłki wydano w 2007 roku 71 540 zł
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000 zł.
schronienie wypłacono 181 świadczeń na kwotę 1 920 zł
sprawienie pogrzebu wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1 605 zł
dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych
W ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” wypłacono 6 991 świadczeń na kwotę 12 461 zł /z zadań własnych/
Zgodnie z zmianą ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy m.in. kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, jeżeli osoba ta nie posiada osób zobowiązanych do alimentacji a jej dochód nie wystarcza na pełną odpłatność.
W 2007 roku Ośrodek opłacał pobyt w DPS dla 10 osób z tego tytułu wydał kwotę 108 217 zł z czego dochody wyniosły 24 952 zł /wpłaty osób zobowiązanych do alimentacji/.
W 2007 roku świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ilości 1420 godzin na kwote 13 490 zł.
Ośrodek zakupił również 185 paczek świątecznych dla seniorów i osób przewlekle chorych na kwotę 5 380 zł oraz zorganizował wigilię dla 120 osób samotnych z terenu gminy Izbicko na kwotę 2 200 zł.
W 2007 roku organizowano prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, objętych pomocą społeczną. Pracę tę wykonywało 12 osób, ilość godzin przepracowanych 1520.
Na powyższe wydano kwotę 9 526 zł z czego Powiatowy Urząd Pracy refundował 60 % tj. 5 696 zł kosztu.
Odprowadzono sładki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2 459 zł.
Ogółem na świadczenia z pomocy społecznej w 2007 r. wydano kwotę 261 509 zł.
OPS przeprowadził remont pomieszczeń biurowych na kwotę 11 226 zł, które częściowo zostały pokryte z budżetu wojewody.
Praca socjalna
Oprócz świadczeń finansowych na rzecz osób i rodzin udzielane są w bardzo szerokim zakresie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.
Praca Socjalna, niezależnie od tego jaki przybiera charakter ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub zbiorowościom.
Szczególnie koncentruje się ona na:
- wzmacnianiu w ludziach zdolności do rozwiązywania problemów, radzenia sobie
- w trudnych sytuacjach i sytuacjach rozwoju osobowego,
- doskonalenie zdolności ludzi do prawidłowych stosunków i interakcji z innymi,
- skutecznym interweniowaniu na rzecz jednostek i grup słabszych, dyskryminowanych lub zmarginalizowanych z powodu niedostosowania, niepełnosprawności, choroby, ubóstwa itp.
Całokształt prac związanych z pracą socjalną obejmowała m.in.
- kierowanie pozarentowo na komisje ds. orzecznictwa inwalidzkiego przy PCPR
w Strzelcach Opolskich,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy celem pozyskiwania miejsc pracy, w szczególności dąży się do udzielenia osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy
w zakresie poradnictwa, zapewnienie środków niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy/ np: dostępu do telefonu, do ogłoszęń o ofertach pracy itp.
Ponadto Ośrodek Pomocy pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych swoim
klientom./ sprawy emerytalno-rentowe, załatwianie różnych dokumentów m.in. pomoc dot. wymiany dowodów osobistych zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze , pomoc w zakresie ubiegania się o refundację tych środków itp.
Zgodnie z art.108 ustawy o pomocy społecznej w celu określenia sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej w trudnej sytuacji życiowej
Ośrodek pomocy społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. W 2007 r. zawarto 5 kontraktów socjalnych.
Celem kontraktu jest wspólne znalezienie sposobów rozwiązania konkretnych problemów i wyjścia z trudnej sytuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasobów tak po stronie klienta środowiska jak i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Systematycznie współpracuje z Policją poprzez wspólny nadzór nad rodzinami gdzie wystąpiła przemoc w rodzinie. W roku 2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczono sześcioro dzieci.
Pracą socjalną objęte są rodziny wielodzietne , osoby niepełnosprawne, oraz podeszłe wiekiem.
Osobie która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej i ustala odpłatność mieszkańca, rodziny bądź gminy.
- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej systematycznie jest przeprowadzona alimentacja na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy finansowej tut. ośrodka,
Systematyczna współpraca z Stacją Opieki Caritas w Izbicku, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Szpitalem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, ponadto:
- współpraca z Prokuraturą oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Op.
- współpraca z ZUS Opole, Strzelce Op., ZOZ, Urząd Skarbowy, KRUS
- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju dot. udzielania różnego
rodzaju świadczeń osobom lub rodzinom przebywającym czasowo na terenie tut. gminy oraz
wystawianie not obciążeniowych za udzielone świadczenia.
Ośrodek realizował także niekonwencjonalne formy pomocy takie jak:
1. zbiórkę odzieży używanej, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego z przeznaczeniem
w szczególności dla rodzin wielodzietnych.
Dnia 6 sierpnia 2007 r. zorganizowano dla 49 mieszkańców gminy Izbicko pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie i Rudach. Koszt pielgrzymki pokrył każdy uczestnik we własnym zakresie.