Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

logo UE II.jpeg    logo Leader II.jpeg    logo Kraina Św. Anny.jpeg    logo PROW.jpeg

 

1.      Tytuł Projektu

I etap budowy terenu rekreacyjno sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców. 

2.      Działanie PROW 2007 – 2013

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

3.      Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu

Gmina Izbicko

4.      Opis projektu

 

Głównym celem operacji jest wzrost znaczenia potencjału Krainy Św. Anny w zakresie rekreacji i turystyki jako czynnika pobudzającego jej rozwój szczególnie poprzez rozbudowę bazy rekreacyjno sportowej. Realizacja  działania wpłynęła na podniesienie jakości życia spłecznego i kulturalnego mieszkańców zarówno wsi Borycz oraz Krośnica jak i całej Gminy Izbicko poprzez ułatwienie mieszkańcom dostępu do korzystania z terenu rekreacyjno sportowego z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców. Wzrosła również atrakcyjność wsi poprzez zagospodarowanie miejsca będącego centrum wioski.

 

W zakres zadania wchodziła budowa:

·       ogrodzenia terenu,

·       kręgu tanecznego,

·       miejsc postojowych  oraz dojść pieszych,

·       drogi dojazdowej,

·       placu zabaw,

 

Dzięki zagospodarowaniu terenu w Boryczy stworzony został bardzo atrakcyjny teren wypoczynkowo rekreacyjny w centrum miejscowości. Niewątpliwie udało się zaproponować mieszkańcom bardziej atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego niż telewizor czy komputer . Obiekt będzie służył lokalnej społeczności jako miejsce spotkań i organizacji sołeckich oraz gminnych imprez okolicznościowych.

5.      Całkowita wartość projektu wynosi:    218 510,68 zł.

          Dofinansowanie:       133 238,00 zł.

 

6.      Termin realizacji Projektu:

               Rozpoczęcie:             07.06.2010r.

               Zakończenie:             28.12.2011r.