K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

      Celem organizowanego wydarzenia „The giving circle- Krąg darczyńców” jest pozyskanie środków finansowych na 3 wyjątkowe projekty społeczne, wyłonione podczas preselekcji. Wierzymy, że jeżeli każdy przekaże co najmniej 50 zł na wybrany przez siebie projekt, cel ten osiągniemy i akcję zakończymy naszym wspólnym sukcesem.

Zapraszamy zatem wszystkich dobrej woli o wsparcie finansowe, które pozwoli na realizację działań.

Więcej informacji na www.annaland.pl , w zakładce projekty - "Giving circle - Krąg darczyńców" oraz https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kraina-%C5%9Bw-Anny-1033080420092720/?ref=ts&fref=ts

PDFplakat promujący.pdf