Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że od września 2016 r. ponownie będzie wydawana żywność z Banku Żywności w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane pobieraniem żywności proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem w celu weryfikacji. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przypominamy, że aby skorzystać z programu brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny, które nie może przekroczyć  771,00 zł na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł. Powody udzielania takiej formy pomocy to: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i inne.

Przewidujemy wydania w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Paczka żywnościowa na osobę ma liczyć łącznie ok. 50 kg żywności , a składać się będzie z takich produktów jak: mleko, ryż, fasola biała, filet z makreli w puszce, szynka drobiowa, gulasz wieprzowy z warzywami, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, olej, cukier, herbatniki i koncentrat pomidorowy.

Nr kontaktowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 77/4617206.

DOCXPOPZ_nota-dla-OPL-1.docx (188,74KB)