Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd studyjny do inkubatora kuchennego.

Podstawowym celem wyjazdu jest zapoznanie się z ideą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz możliwości rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Inkubator jest miejscem przeznaczonym dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych oraz rolników itp., którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. Pozwala to drobnym przetwórcom spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia, które będą wypożyczać w inkubatorze i dzięki temu znacząco obniżą koszty wytworzenia swoich produktów.

Wyjazd 9 stycznia 2017r. do Inkubatora Kuchennego - Bugaj Zakrzowski Gmina Stryszów, woj. Małopolskie.

Pragniemy poinformować, że rekrutacja na wyjazd studyjny rozpoczęła się w dniu 23.08.2016 r. i jest wydłużona do 30.11.2016r. do godz. 12.00.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

Liczba miejsc ograniczona: 30.

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny dla zakwalifikowanych uczestników.

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe studyjnym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Wyjazd studyjny adresowany jest do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny, lokalnych liderów, osób zainteresowanych i zaangażowanych w tworzenie lokalnych produktów rolnych oraz osób chcących rozpocząć współpracę z inkubatorem przetwórstwa lokalnego, który gmina Tarnów Opolski planuje otworzyć na swoim terenie.

DOCXformularz zgłoszeniowy- wersja edytowalna.docx (129,83KB)
PDFinf o wydłużeniu terminu rekrutacji.pdf (803,36KB)
PDFProgram wyjazdu.pdf (446,36KB)