Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 29.11.2016r.

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.pdf (2,68MB)

 

 

Izbicko, dn.02.11.2016r.

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 239 ze zm.) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje - od  dn. 02.11.2016r. do dn. 21.11.2016r. do godz. 16.00

DOCZARZĄDZENIE w sprawie konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami na 2017r.doc (36,50KB)
DOC-PROJEKT-PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POARZADOWYMI NA 2017R.doc (91,50KB)
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc (36,50KB)

Brygida Pytel Wójt Gminy