Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi (bardzo niskie temperatury), prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, w tym osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
W razie zaistnienia takowych sytuacji uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy w Izbicku. Ponadto informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu funkcjonuje bezpłatna infolinia odnośnie pomocy osobom bezdomnym pod numerem: 800 163 136, gdzie można uzyskać informację dotyczącą wolnych miejsc noclegowych oraz miejsc wydawania ciepłych posiłków.